Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Op deze pagina vindt u algemene informatie over de Coronamaatregelen op de Gideonschool, locatie Esse en locatie Kroonkruid. 

 

klik hier om de beslisboom te downloaden

 

Wat te doen als uw kind positief getest is op corona

Wanneer uw zoon/ dochter positief getest is op corona wilt u dan zo snel mogelijk telefonisch contact opnemen met de school. Op werkdagen kunt u naar school bellen. 's Avonds en in het weekend kunt u bellen naar het mobiele nummer van de school 06-47063450. Mocht u onverwachts geen gehoor krijgen stuurt u dan in ieder geval een mail naar de leerkracht en c.sterre@pcponwk.nl/g.rijn@pcponwk.nl. Op deze manier kunnen wij ook de andere ouders tijdig informeren. We hopen dat uw zoon/ dochter snel weer opknapt!

 

Corona protocol basisscholen 

De Gideonschool volgt de adviezen die opgenomen zijn in het protocol voor basisscholen. Het protocol dient als handreiking voor de sector bij het volledig openen van de scholen. In dit protocol staat vermeld wat er van u wordt verwacht bij Corona gerelateerde klachten (aanwezigheid op school). 

 

Algemene afspraken Gideonschool

 • Alle leerlingen gaan volledig naar school. 
 • Kinderen met (milde) verkoudheidsklachten mogen naar school met een negatieve testuitslag, anders blijven ze thuis. 
 • Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
 • Het schoolterrein is voor ouders en externe partijen alleen toegankelijk op afspraak.
 • Lokalen worden regelmatig geventileerd.
 • De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
 • Het contact met de leerkracht over uw kind gaat in principe via de mail, telefonisch of andere digitale middelen. 
 • Kennismakingsgesprekken met nieuwe ouders gebeurt op school, met het in acht nemen van het Triageformulier.

 

Halen en brengen van leerlingen

Ouders brengen de kinderen elke morgen tot het hek van de school. Medewerkers van de school wachten de kinderen op en brengen de jonge kinderen (indien nodig) naar binnen. In bijzondere omstandigheden kan de medewerker beslissen om een ouder mee naar binnen te laten lopen. Ouders wordt dan wel gevraagd het gebouw direct weer te verlaten en de onderlinge afstand in acht te nemen. Voor schooltijd wordt er niet op het plein gespeeld. 

Tussen de middag en na schooltijd worden de kinderen door ouders opgewacht buiten het schoolplein. Voor de Locatie Kroonkruid is er genoeg ruimte om de onderlinge afstand te bewaren, voor de locatie Esse is de verkeerssituatie minder gunstig.

Dit kunt u als ouder doen om de situatie bij Esse zo veilig mogelijk te houden:

 • parkeer tijdens het ophalen van de kinderen de auto niet in de straat (Dieze), maar elders in de wijk;
 • rijd niet door de straat met de auto of de fiets, tijdens ophaaltijden;
 • kom zoveel mogelijk op de fiets. Parkeer de fiets elders in de straat en niet voor het hek. Dit geeft meer ruimte in de straat;
 • houd zoveel als mogelijk afstand van het hek voor een betere doorstroming.

 

Bezoekers en looproutes 

Zolang de coronamaatregelen gelden, is de aanwezigheid van volwassenen in de school zoveel mogelijk beperkt. Houd in de school afstand en loop zo mogelijk aan de rechterkant van gangen en trappen. In de school zijn stickers aanwezig om alert te blijven op de onderlinge afstand.

Bezoekers van de Gideonschool kunnen alleen toegang krijgen tot de school als onderstaande vragen met ‘nee’ beantwoord kunnen worden. Deze richtlijnen hangen ook bij de ingang van de school.

Over de Gideon

“De Plusklas is heel leuk. Je mag dan zelf kiezen uit pittige plustoren.”
(Wessel)

Contact

Locatie Kroonkruid tel. 0180-316275
Locatie Esse Zoom tel. 0180-324755
gideonschool@pcponwk.nl