Medezeggenschapsraad

Nieuwsberichten

Vacature MR

MR zoekt ouders!
Door het vertrek van Wilmar van der Graaf uit de medezeggenschapsraad komt er in augustus 1 plek vrij voor een nieuw MR lid. Een mooie kans voor ouders die willen meedenken, -praten en -beslissen over ontwikkelingen en beleid van de Gideonschool!

Onze medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden, 4 vanuit het personeel en 4 vanuit de ouders. Wij proberen beide locaties van de Gideonschool zo evenredig mogelijk vertegenwoordigd te hebben in de MR. Wilmar is ouder van de locatie Kroonkruid. In verband met deze evenredigheid gaat onze  voorkeur gaat uit naar een ouder van de locatie Kroonkruid. Wij nodigen dan ook nadrukkelijk ouders van deze locatie uit om zich kandidaat te stellen. Je kunt dit doen tot uiterlijk maandagavond 22 mei a.s. Wanneer er meer dan twee ouders zich aanmelden zullen er verkiezingen gehouden worden.
Voel je je betrokken bij de school, ben je voor samenwerken en heb je zin je in te zetten in een leuk, enthousiast en gedreven team, stel je kandidaat!

Voor vragen of informatie neem je contact op met Wilmar van der Graaf (wvandergraaf@telfort.nl) of voorzitter Pim Hellendoorn (p.hellendoorn@pcponwk.nl).

Je kunt je kandidaatstellen door een kort berichtje te sturen naar mrgideonschool@pcponwk.nl
 
Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 957 keer

MR-omgeving

MR-leden kunnen hier inloggen.

Inlog MR-omgeving

Medezeggenschapsraad

Geleding ouders:

Miriam Allen
Gijsbert Plaisier
Anita Sonneveld
Leonie Tentua

Geleding personeel:
4 personeelsleden  

email MR

mrgideonschool@pcponwk.nl

Gideon wijst de weg!