naar hoofdpagina

Rapporten en communicatie

De afgelopen MR-vergadering hebben we gesproken over de rapporten; De school is een nieuw rapport aan het ontwikkelen dat meer recht doet aan de growth mindset van kinderen. 

Uit de ouderenquête kwam naar voren dat ouders graag willen dat het rapport persoonlijker wordt en meer kindgericht. De MR denkt hierin mee met de school. 

We spraken ook over de communicatie tussen school en ouders. De MR constateert dat Parro een goede bijdrage levert aan de communicatie tussen school en ouders. Ook merkt de MR dat de school via de Gideoninfo vaker communiceert op welke wijze de school zich ontwikkelt via verbetertrajecten.  

De MR adviseert de school om scherp te zijn op het vroegtijdig  communiceren over zaken die op school spelen en die voor de ouders van belang zijn. 

Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht via ons mailadres mrgideonschool@pcponwk.nl

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 266 keer

Adresgegevens

Kroonkruid 107
Postbus 285
2910 AG Nieuwerkerk a/d IJssel

Locatie Kroonkruid 107
0180-316275

Locatie Donge 3
0180-324755

directeur:
mw. Lucy van den Heuvel