Kennismaken

Enkele weken nadat uw kind in groep 1 op school gekomen is, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een zogenaamd ‘entreegesprek’. In dit gesprek neemt de leerkracht de dagelijkse gang van zaken en de werkwijze in de klas met u door. Ook kunt u dan uw vragen stellen die u eventueel nog zou kunnen hebben. Deze gesprekken zijn voor die ouders van wie het kind na de informatieavond op school gekomen is. Ook met ouders van kinderen die tussentijds bij ons op school komen, wordt een dergelijk gesprek gehouden.

Contact

Locatie Kroonkruid tel. 0180-316275
Locatie Esse Zoom tel. 0180-324755
gideonschool@pcponwk.nl

Over de Gideon

“Wat me aanspreekt op deze school is de bevlogenheid. Iedereen heeft hart voor het werk en de kinderen, wil graag het beste eruit halen.” (juf Corrie)
Gideon wijst de weg!