Skip to main content

Kennismaken

Enkele weken nadat uw kind in groep 1 op school gekomen is, wordt u door de leerkracht uitgenodigd voor een zogenaamd ‘entreegesprek’. In dit gesprek neemt de leerkracht de dagelijkse gang van zaken en de werkwijze in de klas met u door. Ook kunt u dan uw vragen stellen die u eventueel nog zou kunnen hebben. Deze gesprekken zijn voor die ouders van wie het kind na de informatieavond op school gekomen is. Ook met ouders van kinderen die tussentijds bij ons op school komen, wordt een dergelijk gesprek gehouden.

Contact

Locatie Kroonkruid tel. 0180-316275
Locatie Esse Zoom tel. 0180-324755
gideonschool@pcponwk.nl

Over de Gideon

“Talentontwikkeling is voor mij dat kinderen zichzelf als waardevol kunnen gaan zien. Wij scheppen ruimte zodat ze het beste uit zichzelf kunnen halen.” (Lucy van den Heuvel - directeur)