Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Contact

Locatie Kroonkruid tel. 0180-316275
Locatie Esse Zoom tel. 0180-324755
gideonschool@pcponwk.nl

Over de Gideon

“Ook voor ouders is er aandacht. Ik merk dat ze de betrokkenheid van ouders waarderen. Je kunt open met de leerkrachten praten.” (dhr. Driessen)

Aanmelden

In verband met de planning is het wenselijk de jongste kleu­ters on­geveer een half jaar voordat het kind vier wordt aan te melden. De volg­orde van plaatsing ge­schiedt op grond van de leef­tijd en niet op grond van de eer­ste aanmelding. De gelegenheid wordt geboden om gebruik te maken van zogenaamde "wen-ochtenden", de drie woensdagochtenden vóór de verjaardag van het kind. Het aan­mel­den kan op de locatie Kroonkruid of op de locatie Esse plaatsvin­den bij de di­recteur, mevr. L. van den Heuvel. Graag van tevoren even een afspraak maken.