Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Contact

Locatie Kroonkruid tel. 0180-316275
Locatie Esse Zoom tel. 0180-324755
gideonschool@pcponwk.nl

Over de Gideon

“Een kind krijgt de aandacht die het hoort te krijgen.” (juf Lisanne)

Aanmelden

In verband met de planning is het wenselijk de jongste kleu­ters on­geveer een half jaar voordat het kind vier wordt aan te melden. De volg­orde van plaatsing ge­schiedt op grond van de leef­tijd en niet op grond van de eer­ste aanmelding. De gelegenheid wordt geboden om gebruik te maken van zogenaamde "wen-ochtenden", de drie woensdagochtenden vóór de verjaardag van het kind. Het aan­mel­den kan op de locatie Kroonkruid of op de locatie Esse plaatsvin­den bij de di­recteur, mevr. L. van den Heuvel. Graag van tevoren even een afspraak maken.