naar hoofdpagina

Recent nieuws


Update vanuit de MR

Ook de MR is in een digitale omgeving bij elkaar gekomen. In het overleg, en tevens in overleg buiten de reguliere MR vergaderingen, zijn punten besproken die in de huidige situatie spelen. Wij proberen het belang van alle ouders / verzorgers  hierbij zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Ook in deze overleggen is er uiteraard weer gesproken over...

Ouderpresentatie rapport 2020

Op maandagavond 10 februari en vrijdagochtend 14 februari was er een informatiebijeenkomst over ons nieuwe rapport. Een rapportcommissie heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het ontwikkelen van een nieuw rapport. We zijn blij dat we informatie over dit proces en het uiteindelijke resultaat met zoveel ouders konden delen op deze bijeenkomsten....

Ontwikkelingen

Bericht vanuit de MROp 28 januari j.l. is de MR wederom bij elkaar gekomen. De MR betreft zoals eerder gezegd een afvaardiging van vier leraren vanuit de personeelsgeleding en vier ouders vanuit de oudergeleding.Ook deze vergadering is er uiteraard gesproken over communicatie en activiteiten binnen de Gideonschool.Over het algemeen zijn zeker...

Rapporten en communicatie

De afgelopen MR-vergadering hebben we gesproken over de rapporten; De school is een nieuw rapport aan het ontwikkelen dat meer recht doet aan de growth mindset van kinderen. Uit de ouderenquête kwam naar voren dat ouders graag willen dat het rapport persoonlijker wordt en meer kindgericht. De MR denkt hierin mee met de school. We spraken ook over...

  • Agenda

di
14
jul
19:30 uur

Musical groep 8a, Brede schoolruimte Esse

wo
15
jul

Kinderen groep 8a vrij.

wo
15
jul

Gideoninfo 20

wo
15
jul
08:45 uur

Gebedsgroep bijeenkomst

wo
15
jul
15:00 uur

Musical gr. 8c, Brede schoolruimte

do
16
jul

Kinderen groep 8a en 8c vrij.

vr
17
jul

Laatste schooldag. Alle kinderen 's middags vrij.

Schoolkalender Vakantierooster