Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Schooljaar 2023/2024 alweer bijna ten einde

Het is alweer begin juli en het schooljaar duurt nog maar anderhalve week. Wij zijn in ieder geval blij dat de formatie (ondanks alle uitdagingen zoals een beperkt aanbod van leerkrachten en een aantal zwangerschappen) voor het komende schooljaar nagenoeg rond is.

Gisteren hebben wij een zogenaamde regelvergadering gehad waarin mede zijn besproken:

  • Bezetting van de MR voor schooljaar 2024 / 2025 - zal verder ook in de Gideoninfo worden gepubliceerd
  • Komst niewe directeur bestuurder bij de overkoepelende vereniging van de Gideon, Elim en Loofboom
  • Het schoolplan 2024 - 2028 met daarin de doelen, ambities, etc. voor de komende jaren
    • Hieruit volgend ook het jaarplan 2024 / 2025 waarin staat waar de school het komende jaar met name aan gaat werken (bijvoorbeeld nieuwe methode voor Taal, digitiale geletterdheid, betrokkenheid bij (hopelijk) nieuwbouw Kroonkruid / Esse
  • Formatie en werkverdelingsplan 2024 / 2025 waarin staat wie welke taken op gaat pakken. De formatie voor volgend jaar is nagenoeg rond en zal op korte termijn ook schoolbreed bekend worden gemaakt -> update: formatie is vorige week gedeeld met de ouders. Wij zijn als MR zeer tevreden met de formatie en dat deze ondanks alle uitdagingen met zwangerschappen en ziekte rond is gekomen
  • Tijdige communicatie is nodig met name wanneer betrokkenheid van ouders wordt gevraagd
  • Communicatie door, met en over MR, maar ook de communicatie met de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van de Vereniging waar de Gideon bij is aangesloten)
  • Bijgaand vindt u (tevens beschikbaar in de documenten) de geanonimiseerde notulen van de vorige vergaderingen20240521 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (158,15 KB)
20240123 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (125,79 KB)
20240305 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (122,23 KB)
20240402 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (129,37 KB)
20240618 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (131,75 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 247 keer