Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Ontwikkelingen

Bericht vanuit de MR

Op 28 januari j.l. is de MR wederom bij elkaar gekomen. De MR betreft zoals eerder gezegd een afvaardiging van vier leraren vanuit de personeelsgeleding en vier ouders vanuit de oudergeleding.

Ook deze vergadering is er uiteraard gesproken over communicatie en activiteiten binnen de Gideonschool.

Over het algemeen zijn zeker positief gestemd over de huidige ontwikkelingen en het onderwijs binnen de Gideonschool.

 

Graag willen wij hierbij een aantal zaken met jullie delen:

  • De begroting inzake ingekomen en bestede ouderbijdragen voor het jaar 2020 is vastgesteld en het financieel verslag 2019 dient nog te worden gecontroleerd door een kascontrolecommissie. Hiervoor zouden wij graag een aanmelding ontvangen van een ouder om deze kascontrole samen met een leraar te verrichten. Na de kascontrole zullen het financieel verslag 2019 en begroting 2020 gepubliceerd worden op de website van de Gideonschool onder hoofdstuk MR;
  • Om de hygiene binnen de school te verbeteren is inmiddels al een tijd het initiatief genomen door ouders en TSO om de toiletten rond het middaguur een extra schoonmaakbeurt te geven;
  • Vanuit de MR en te financieren vanuit de ouderbijdragen zal een toneelstuk worden uitgevoerd door Carla Vis rond Pasen. Het betreft een cadeau vanuit de MR aan de Gideonschool speciaal voor de kinderen. Dit toneelstuk zal speciaal voor de kinderen worden gespeeld en worden aangepast voor uitvoering voor onder- en bovenbouw. Het toneelstuk genaamd Inspecteur zal worden gespeeld d.d. 6 april a.s. op locatie Kroonkruid en 8 april a.s. op locatie Esse.
Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1824 keer