Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Vergadering MR 23 september

"23 september j.l. heeft de eerste MR vergadering van het schooljaar plaatsgevonden. Daarin zijn een aantal zaken besproken, zoals:

  • Ouderbijdrage: zoals elk jaar wordt dit jaar gevraagd om een bijdrage van € 25,00 voor dit schooljaar. Afgelopen jaar is deze bijdrage ook betaald door de ouders, maar hier staan in verhouding lage kosten tegenover met name veroorzaakt door de omstandigheden rond Corona en het daarmee niet doorgaan van bepaalde activiteiten, zoals schoolreis. Echter, voor het overtollige bedrag van vorig jaar zal een goede bestemming worden gezocht en hierover zullen wij hier u verder over informeren;
  • Continurooster - hierover zal nadere berichtgeving gaan volgen na de volgende MR vergadering d.d. 3 november a.s.;
  • Corona en hoe gaan we hier mee om: zoals velen met ons hopen wij uiteraard dat de impact van Corona zo snel mogelijk wordt beperkt. Echter, in de tussentijd zullen wij als ouders en personeel zo goed mogelijk hiermee om moeten proberen te gaan. Daarom vragen wij u ook om uw begrip mochten door Corona maatregelen of ziektegevallen zaken anders lopen dan u normaal gewend bent."
Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1072 keer