Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Het schooljaar 2022/2023 is onderweg

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer even onderweg. Wij zijn blij dat de bezetting qua personeel op orde is, huisvesting voor alle leerlingen is gewaarborgd en dat de kinderen veilig naar school kunnen. Ndat ook de informatie avonden inmiddels hebben plaatsgevonden, heeft ook de Medezeggenschapsraad (MR) weer vergaderd op 13 september j.l.

Hierin zijn mede besproken:

  • Overheid sectorplan Corona
  • Bezetting schooljaar 2022 / 2023
  • Jaarplan van de school met speerpunten voor het komende schooljaar
  • Jaarplan MR 2022 / 2023
  • Vacature MR en procedure betreffende de verkiezingen
  • Communicatie door, met en over MR

Bijgaand vindt (en tevens beschikbaar in de documenten) de bijdrage in de Nieuwsbrief, het jaarplan 2022/2023 MR en de geanonimiseerde notulen van de vorige vergadering.
20220628 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (138,71 KB)
Jaarplan MR Gideonschool 2022-2023.pdf (241,16 KB)
24102022 - MR bijdrage nieuwsbrief.pdf (60,6 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1296 keer