Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Notulen vorige vergadering en update 17 januari 2023

Vanuit de vergadering 17 januari 2023:

d.d. 17 januari 2023 heeft de laatste MR vergadering plaatsgevonden. Hierin zijn ook de notulen van de vergadering d.d. 29 november 2022 vastgesteld welke ook zijn bijgevoegd aan de documenten en aan dit bericht. De notulen van de vergadering d.d. 17 januari 2023 zullen later worden toegevoegd na vaststelling van deze notulen. 

  • (Langdurig) zieke collega's: vervanging blijft een knelpunt. Er zijn inmiddels ook uit overmacht groep thuis geweest, maar er wordt hard gewerkt om vervanging voor elkaar te krijgen
  • Managementrapportage vanuit directie
  • Evaluatie continurooster - ouderenquete wordt begin dit jaar uitgezet - op dit moment wordt de finale uitwerking van de vragen afgerond en zal de enquete worden uitgezet
  • Begroting Gideonschool: leerlingaantallen blijven naar verwachting redelik stabiel. Goed nieuws is met name dat de formatie zoals die nu is in stand kan blijven
  • Huisvesting
  • Ouderbijdragen: begroting 2023 vastgesteld (zie ook bijlage)

Mocht u vragen hebben hieromtrent of aan willen sluiten bij onze vergaderingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mrgideonschool@pcponwk.nl. 
20221129 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (146,94 KB)
20221230 - MR Begroting en realisatie 2023.pdf (77,18 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1925 keer