Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Update van de MR

Weer een update vanuit de MR mede naar aanleiding van onze laatste vergadering op 6 juni 2023. Tevens bijgevoegd de laatst vastgestelde notulen van de vergadering van 11 april 2023.

- Er is instemming verleend op het rooster met betrekking tot vrije dagen en studiedagen voor volgend schooljaar 2023-2024

- Vacatures voor benodigd personeel zijn uitgezet. Hopelijk komt hier snel reactie op zodat de formatie van 2023-2024 kan worden vastgesteld

- Huisvesting locatie Esse: betreffende de noodlokalen lijkt er een oplossing te zijn gevonden door het aanbrengen van een nieuwe fundering. Betreffende het bestaande gebouw zijn er vanuit de gemeente nu concrete plannen welke lijken te kunnen worden uitgevoerd op termijn. Zaken dienen verder nog te worden uitgewerkt zoals termijn, tijdelijke locaties, etc. dus een update volgt wanneer meer bekend is

- Huisvesting locatie Kroonkruid: zoals ook duidelijk vanuit de media zijn de plannen voor nieuwbouw in ontwikkling, maar is in ieder geval geen sprake van verplaatsing van de school naar het IJsselpark. Ondanks de onduidelijkheid heeft de vereniging wel gelden beschikbaar gesteld om noodzakelijk onderhoud aan het bestaande gebouw uit te voeren

- Het schoolplan is voorgelegd aan de MR en de MR is akkoord met verlening van een jaar

- De termijn van zitting betreffende de voorzitter van de MR is met in principe 3 jaar velengd

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een email naar mrgideonschool@pcponwk.nl

 
20230411 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (762,95 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 2250 keer