Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Start nieuwe schooljaar 2023/2024

Het nieuwe schooljaar 2023/2024 is inmiddels al weer even begonnen. Wij zijn blij met de constatering dat de bezetting qua personeel op orde is, huisvesting voor alle leerlingen is gewaarborgd (al heeft eventuele nieuwbouw behoorlijk wat voeten in de aarde) en dat de kinderen veilig naar school kunnen. Ndat ook de informatie avonden inmiddels hebben plaatsgevonden, heeft ook de Medezeggenschapsraad (MR) weer vergaderd op 19 september j.l.

Hierin zijn mede besproken:

  • Bezetting schooljaar 2023 / 2024
  • Jaarplan van de school met speerpunten voor het komende schooljaar
  • Jaarplan MR 2023 / 2024
  • Het schoolondersteuningsprofiel (SOP)
  • Communicatie door, met en over MR, maar ook de communicatie met de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van de Vereniging waar de Gideon bij is aangesloten)
  • Vervolg terugkoppeling omtrent continurooster

Bijgaand vindt (en tevens beschikbaar in de documenten) het jaarplan 2023/2024 MR en de geanonimiseerde notulen van de vorige vergadering.
20230627 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (1002,72 KB)
Jaarplan MR Gideonschool 2023-2024.pdf (2,29 MB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1781 keer