Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Update vanuit de MR vervolg

Het is alweer eind November. Sinterklaas is inmiddels aangekomen en de Kerst komt al weer heel erg dichtbij. 

Wij zijn blij met de constatering dat de vervanging van zieke leerkrachten zeer snel wordt geregeld, huisvesting voor alle leerlingen is gewaarborgd (al heeft eventuele nieuwbouw nog steeds behoorlijk wat voeten in de aarde) en dat de kinderen veilig naar school kunnen. Na de vergadering van 19 september 2023 (notulen bijgevoegd), heeft ook de Medezeggenschapsraad (MR) weer vergaderd op 28 november j.l.

Hierin zijn mede besproken:

  • Bezetting schooljaar 2023 / 2024 en verschuivingen gedurende het schooljaar
  • Begroting 2024 van de Gideonschool met daarin de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2023
  • Vanuit het jaarplan - passend onderwijs en meerjarenbegroting
  • Update jaarplan MR 2023 / 2024 - de herziene versie zal op korte termijn worden gepubliceerd
  • Communicatie door, met en over MR, maar ook de communicatie met de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van de Vereniging waar de Gideon bij is aangesloten)
  • Bijgaand vindt u (tevens beschikbaar in de documenten) de geanonimiseerde notulen van de vorige vergadering.20230919 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (127,21 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1582 keer