Medezeggenschapsraad

Nieuwsberichten

Verbeteren communicatie vanuit MR.

Vorig schooljaar heeft de MR gesproken over de verbetering van de communicatie vanuit de MR naar u als ouders. Om het werk van de MR onder de aandacht te brengen, is er een flyer ontwikkeld. In de flyer kunt u lezen wie er in de MR zitten, wat de MR doet, waar u informatie van en over de MR kunt vinden en hoe we als MR bereikbaar zijn.We hopen...lees meer...
gepubliceerd op 07-02-2017
 

Vervolg Continurooster

Naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling uit 2014, heeft de MR het vorige schooljaar onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het invoeren van een continurooster. In maart 2016 hebben wij u geïnfomeerd over het continurooster. Als MR hebben we toen de school het advies gegeven om na te denken over de mogelijkheden van een...lees meer...
gepubliceerd op 07-02-2017
 

Magazine "Ouders van Waarde"

Als MR zijn wij aangesloten bij Ouders van Waarde. Hierdoor ontvangt u als ouder twee maal per jaar het magazine “Ouders van Waarde”.  Dit magazine wordt bekostigd vanuit de vrijwillige ouderbijdrage beheerd door de Medezeggenschapsraad. In januari 2016 heeft u namens de MR een email ontvangen met de vraag om kenbaar te maken of u als ouder het op...lees meer...
gepubliceerd op 10-05-2016
 
1 2 3 4 5

MR-omgeving

MR-leden kunnen hier inloggen.

Inlog MR-omgeving

Medezeggenschapsraad

Geleding ouders:

Miriam Allen
Gijsbert Plaisier
Anita Sonneveld
Leonie Tentua

Geleding personeel:
4 personeelsleden  

email MR

mrgideonschool@pcponwk.nl

Gideon wijst de weg!