Medezeggenschapsraad

Nieuwsberichten

Speerpunt 7 "Continurooster"

Het laatste speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling 2014 gaat over de het continurooster.Ook is er in de OuderTevredenheidsPeiling 2014 een tweetal vragen gesteld over het continurooster.In de enquête werd u gevraagd naar de tevredenheid over de huidige schooltijden en of u het waardevol zou vinden als de school overgaat op een...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 

Speerpunt 6 "Schoolreis"

Het 6e speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling 2014 gaat over de schoolreis. In de OuderTevredenheidsPeiling 2014 heeft de MR ook een tweetal vragen gesteld over de schoolreisjes. De vragen waren of u tevreden bent over de bestemming van de schoolreisjes en of u tevreden bent over de  prijs van de schoolreisjes.U heeft via de...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 

Speerpunt 5 "Overblijf"

Het 5e speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling 2014 gaat over de overblijf (Tussenschoolse opvang).De resultaten van de OuderTevredenheidsPeiling laten zien dat de overblijf op locatie Kroonkruid beter scoort dan de overblijf op Esse. Ook wordt de overblijf voor de onderbouw beter gewaardeerd dan de bovenbouw.Geluiden die we...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 
1 2 3 4 5

MR-omgeving

MR-leden kunnen hier inloggen.

Inlog MR-omgeving

Medezeggenschapsraad

Geleding ouders:

Miriam Allen
Gijsbert Plaisier
Anita Sonneveld
Leonie Tentua

Geleding personeel:
4 personeelsleden  

email MR

mrgideonschool@pcponwk.nl

Gideon wijst de weg!