Medezeggenschapsraad

Nieuwsberichten

Speerpunt 4 "Informatievoorziening over het kind en partnergesprekken"

Het 4e speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling 2014 gaat over de informatievoorziening over het kind en de partnergesprekken. Uit de enquête blijkt dat de informatievoorziening vanuit de bovenbouw lager scoort dan de onderbouw.  Dit is enigszins te verklaren, doordat een leerkracht in de bovenbouw iets meer moeite moet doen om...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 

Speerpunt 3 "Hygiëne en netheid binnen school"

In een van de vorige Gideoninfo’s hebben we u geïnformeerd over het eerste speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeilingInmiddels hebben we het volgende speerpunt“Hygiëne en netheid binnen de school” besproken.Uit de enquête is gebleken dat de ontevredenheid over de hygiëne met name betrekking hebben op de kleutertoiletten op het...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 

Speerpunt 2 "Speelmogelijkheden op het plein"

In een van de vorige Gideoninfo’s hebben we u geïnformeerd over het eerste speerpunt naar aanleiding van de OuderTevredenheidsPeiling Inmiddels hebben we het tweede speerpunt “Speelmogelijkheden op het schoolplein” besproken. Als MR hebben we gesproken over de speelmogelijkheden op de pleinen van zowel Kroonkruid als Esse. We komen tot de conclusie...lees meer...
gepubliceerd op 09-03-2016
 
1 2 3 4 5

MR-omgeving

MR-leden kunnen hier inloggen.

Inlog MR-omgeving

Medezeggenschapsraad

Geleding ouders:

Miriam Allen
Gijsbert Plaisier
Anita Sonneveld
Leonie Tentua

Geleding personeel:
4 personeelsleden  

email MR

mrgideonschool@pcponwk.nl

Gideon wijst de weg!