Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Jaarplan Medezeggenschapsraad 2021/2022

De medezeggenschapsraad heeft een zogenaamd jaarplan vastgesteld voor het jaar 2021/2022.

Dit jaarplan beschrijft hoe de Medezeggenschapsraad (MR) binnen de Gideonschool werkt op het gebied van organisatie en communicatie en samenwerking met de school. Daarnaast is voor specifiek aankomend schooljaar (2021/2022) opgesomd welke doelstellingen zij nastreeft en welke activiteiten zij zal ondernemen. Dit plan is bestemd voor de MR zelf als leidraad en planning voor haar werkzaamheden, alsook voor haar achterban (ouders, personeel) om inzicht te geven in haar functioneren en gestelde doelstellingen. Dit plan wordt elk jaar geactualiseerd bij aanvang van het schooljaar door een MR-lid.

Mochten er vragen of aanmerkingen zijn naar aanleiding van dit jaarplan, of heeft u wellicht onderwerpen die nog niet op de agenda staan, maar die u wel graag op de agenda wilt hebben: stuur een email naar mrgideonschool@pcponwk.nl. Tevens is het ook goed om te benoemen dat de vergaderingen in beginsel openbaar zijn en u dus ten allen tijde aan mag schuiven indien gewenst.
Jaarplan MR Gideonschool 2021-2022.pdf (362,07 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1071 keer