Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Communicatie vanuit de MR - notulen en continurooster

Als Medezeggenschapsraad willen wij graag transparant zijn over hetgeen in dit orgaan wordt besproken.

Daarom hebben wij ook, in navolging van geldende bepalingen, besloten de notulen van onze overleggen dit jaar wederom openbaar te maken. In lijn met de AVG wet- en regelgeving zijn de notulen wel geanonimiseerd. Na vaststelling van de notulen door de MR zullen deze notulen dan worden geplaatst. De notulen zelf kunt u vinden onder de documenten op deze website.

De onder dit nieuwsbericht geplaatste notulen hebben betreking op de instemming met het voorstel vanuit de school betreffende het continurooster en de notulen van 21 september 2021 en 2 november 2021. In het overleg van 2 november 2021 heeft ook de stemming betreffende het continurooster plaatsgevonden.

Onder de documenten verkenner worden de documenten ook opgeslagen.
20210921 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (1,68 MB)
20211102 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (929,3 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1049 keer