Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Update vanuit de MR

d.d. 18 januari 2022 heeft de laatste MR vergadering plaatsgevonden. Hierin zijn ook de notulen van de vergadering d.d. 30 november 2021 vastgesteld welke ook zijn bijgevoegd aan de documenten en aan dit bericht. De notulen van de vergadering d.d. 18 januari 2022 zullen later worden toegevoegd na vaststelling van deze notulen.

Een aantal zaken die hier met name in naar voren komen:

- Bewaking van het proces betreffende het continurooster en dus ook regelmatige evaluatie van de voortgang na inwerkingtreding continurooster

- Bewaking van kwaliteit van onderwijs mede ook naar aanleiding van de uitkomsten van de oudertrevenheidspeiling

- Ontwikkelingen betreffende huisvesting

- Communicatiemogelijkheden school - ouders

- Financiele realisatie 2021 en begroting 2022 betreffende de ouderbijdragen

Mocht u vragen hebben hieromtrent of aan willen sluiten bij onze vergaderingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mrgideonschool@pcponwk.nl 

 
20211130 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (115,91 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1168 keer