Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

MR - notulen en update

d.d. 8 maart 2022 heeft de laatste MR vergadering plaatsgevonden. Hierin zijn ook de notulen van de vergadering d.d. 18 januari 2022 vastgesteld welke ook zijn bijgevoegd aan de documenten en aan dit bericht. De notulen van de vergadering d.d. 8 maart 2022 zullen later worden toegevoegd na vaststelling van deze notulen.

Een aantal zaken die hier met name in naar voren komen:

  • Continue bewaking van het proces betreffende het continurooster en dus ook regelmatige evaluatie van de voortgang na inwerkingtreding continurooster per 7 maart 2022
  • Bewaking van kwaliteit van onderwijs mede ook naar aanleiding van de uitkomsten van de oudertrevenheidspeiling. Hieruit is en aantal aandachtspunten voortgekomen waaraan reeds ook door de school actief opvolging is gegeven
  • Goed nieuws betreffende de huisvesting locatie Esse aangezien de noodlokalen beschikbaar zijn
  • Financiele realisatie 2021 en begroting 2022 betreffende de ouderbijdragen. Omdat hierop ook formeel een kascontrole op dient plaats te vinden horen wij graag of er 2 ouders bereid zijn deze taak op zich te nemen. Na de kascontrole zal de realisatie en begroting worden gepubliceerd op de website
  • Leuk om te melden is de aanschaf van de Techniektorens (zie verder het separate nieuws item) en het kunnen doorgaan een voorstelling voor de kinderen die reeds een aantal keren is uitgesteld wegens Corona

Mocht u vragen hebben hieromtrent of aan willen sluiten bij onze vergaderingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mrgideonschool@pcponwk.nl 
20220118 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (135,84 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1359 keer