Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Notulen en update 29 november 2022 / nieuw MR lid verkozen

d.d. 29 november 2022 heeft de laatste MR vergadering plaatsgevonden. Hierin zijn ook de notulen van de vergadering d.d. 13 september 2022 vastgesteld welke ook zijn bijgevoegd aan de documenten en aan dit bericht. De notulen van de vergadering d.d. 29 november 2022 zullen later worden toegevoegd na vaststelling van deze notulen. 

Een aantal zaken die hier met name in naar voren komen: 

  • Bij deze een bericht vanuit de MR. In september hebben wij verkiezingen uitgezet voor een nieuw lid van de oudergeleding voor locatie Esse. Bij deze willen we jullie meedelen dat we Annelies Tijssen hebben mogen verwelkomen in de MR als nieuw lid. We wensen haar een goede tijd toe in de MR.
  • Managementrapportage vanuit directie
  • Evaluatie continurooster - ouderenquete wordt begin volgend jaar uitgezet
  • Kledingvoorschriften - verwijzing ook naar identiteitsnota
  • Huisvesting
  • Realisatie financieel 2022 en kascontrole resultaat 2021 
  • Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor meer excursies, etc. 

Communicate openhouden: melden als er iets niet gebeurt of onder voorbehoud in plaats van niet communiceren

Mocht u vragen hebben hieromtrent of aan willen sluiten bij onze vergaderingen kunt u altijd contact met ons opnemen via mrgideonschool@pcponwk.nl. 
20220913 - Notulen MR geanonimiseerde versie.pdf (971,92 KB)

Categories categoryMedezeggenschapsraad
Bekeken: 1186 keer