Skip to main content
Gideonschool

Gideonschool

Nieuwerkerk aan den IJssel

Sterk voor ieder kind

 

Ouderpresentatie rapport 2020


Op maandagavond 10 februari en vrijdagochtend 14 februari was er een informatiebijeenkomst over ons nieuwe rapport. Een rapportcommissie heeft zich het afgelopen jaar gebogen over het ontwikkelen van een nieuw rapport. We zijn blij dat we informatie over dit proces en het uiteindelijke resultaat met zoveel ouders konden delen op deze bijeenkomsten....lees meer...
gepubliceerd op 15-02-2020
 

Ontwikkelingen


Bericht vanuit de MROp 28 januari j.l. is de MR wederom bij elkaar gekomen. De MR betreft zoals eerder gezegd een afvaardiging van vier leraren vanuit de personeelsgeleding en vier ouders vanuit de oudergeleding.Ook deze vergadering is er uiteraard gesproken over communicatie en activiteiten binnen de Gideonschool.Over het algemeen zijn zeker...lees meer...
gepubliceerd op 29-01-2020
 

Rapporten en communicatie


De afgelopen MR-vergadering hebben we gesproken over de rapporten; De school is een nieuw rapport aan het ontwikkelen dat meer recht doet aan de growth mindset van kinderen. Uit de ouderenquête kwam naar voren dat ouders graag willen dat het rapport persoonlijker wordt en meer kindgericht. De MR denkt hierin mee met de school. We spraken ook over...lees meer...
gepubliceerd op 27-11-2019
 

Wereldreis, onder schooltijd? ;-)


De plusgroep bovenbouw heeft de afgelopen gewerkt rond het thema' reis om de wereld'. We hebben een werkboek doorgewerkt met elke week opdrachten rond een ander continent. Daarnaast hebben zij in tweetallen met behulp van PowerPoint een eigen reis om de wereld gemaakt....lees meer...
gepubliceerd op 18-07-2019
 

Eindpresentatie plusklas middenbouw


De afgelopen periode is er hard gewerkt is in de middenbouw plusklas. De kinderen hebben in vier groepen aan verschillende opdrachten gewerkt en waren nu benieuwd naar elkaars eindproducten. Deze laatste woensdag stond dus in het teken van presentaties. ...lees meer...
gepubliceerd op 18-07-2019
 

Foto overzicht


gepubliceerd op 16-07-2019
 

Juffendag op de boerderij.


gepubliceerd op 13-07-2019
 

foto's schoolreisje


 Op donderdag 4 juli zijn wij  met groep 5a op schoolreisje geweest naar Drievliet. We hadden schitterend weer en hebben een hele leuke dag gehad met elkaar!Hierbij een aantal foto's.Alvast een fijne vakantie toegewenst! ...lees meer...
gepubliceerd op 11-07-2019
 

Thema water en feest


Spelen, ontdekken, leren en feestvieren met elkaar.Een mooie afsluiting van dit schooljaar.Bedankt voor het vertrouwen en de goede contacten. ...lees meer...
gepubliceerd op 04-07-2019
 

Schoolreis avonturenboerderij Molenwaard


Onze schoolreis was een succes.Er was genoeg te zien en te doen en de patat was heerlijk.De dag vloog voorbij en al snel na het eten moesten we alweer terug naar de bus.Alle ouders bedankt voor de goede zorgen op deze gezellige dag! ...lees meer...
gepubliceerd op 04-07-2019
 
1 2 3 4 5